Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2013

eterycznosc
21:19

H. Poświatowska - ***

trzeba nam dużo prostych
słów jak chleb, miłość, dobroć
aby ślepi w ciemności
nie zgubili właściwej drogi.
Trzeba nam dużo ciszy, ciszy
i w powietrzu i w myśli
abyśmy usłyszeli głos
cichy, nieśmiały głos
gołębi, mrówek, ludzi, serc
I ich bolesny krzyk
pośród krzywd,
pośród tego wszystkiego
co nie jest ani miłością,
ani dobrocią, ani chlebem.
Reposted frometerycznie eterycznie

August 12 2013

eterycznosc
21:40
Reposted frometerycznie eterycznie
eterycznosc
21:37
1891 8484 390
Reposted frometerycznie eterycznie
eterycznosc
21:35
1855 35c2 390
Reposted frometerycznie eterycznie
eterycznosc
21:32
1817 c8e0 390
Reposted frometerycznie eterycznie
eterycznosc
21:30
1695 9f85 390
Reposted frometerycznie eterycznie
eterycznosc
21:28
1581 3dc5 390
Reposted frometerycznie eterycznie
eterycznosc
21:27
1572 4681 390
Reposted frometerycznie eterycznie
eterycznosc
21:26
1538 e02f 390
Reposted frometerycznie eterycznie

August 07 2013

eterycznosc
08:24
0722 df35 390
Reposted fromChibichan Chibichan viacover-my-eyes cover-my-eyes
eterycznosc
08:23
"Lubię sobie posiedzieć. W ogóle lubię po prostu sobie być. W tym sensie, że nie od razu robić jakieś zamieszanie wokół siebie. Nie zacieszać. Nie otaczać się na siłę ludźmi po to, żeby mieć takie poczucie szumu, który sprawi, że będę czuła, że żyję. Potrafię czuć, że żyję, kiedy siedzę po cichu.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromPeaceInHeart PeaceInHeart viabrianmay brianmay
eterycznosc
08:23
I cannot make you understand. I cannot make anyone understand what is happening inside me. I cannot even explain it to myself.
— Franz Kafka
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabrianmay brianmay
eterycznosc
08:23
6106 2c02 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viabrianmay brianmay
eterycznosc
08:23
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabrianmay brianmay
eterycznosc
08:22
5460 6778 390
Reposted fromfatique fatique viaeterycznie eterycznie

August 01 2013

eterycznosc
07:31
4276 42b8 390
"love will tear us apart" by peter crawley  
Reposted frometerycznie eterycznie

July 31 2013

eterycznosc
21:23
0574 fe6e 390
Reposted fromsusette susette viakatkad katkad
eterycznosc
21:23
Reposted frommajkey majkey viakatkad katkad
eterycznosc
21:23
2648 c296 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viazielono zielono
eterycznosc
21:23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl